Algemene Voorwaarden

U wilt natuurlijk graag weten welke algemene voorwaarden gelden zodra u zorg afneemt van Talma Borgh. U vindt ze door hieronder te klikken.

 ALGEMENE VOORWAARDEN bij levering van LANGDURIGE ZORG 

Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen, neem dan contact op met onze cliëntadviseur, zij is bereikbaar via telefoonnummer 055- 3683683

 

Heeft iemand altijd toezicht nodig of moet er 24 uur per dag zorg dichtbij zijn?

Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. De wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).


Wat regelt de Wet langdurige zorg?
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. 

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben?
Voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt in 2015, geldt een overgangsrecht AWBZ.

Op www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg vindt u informatie over veranderingen in de zorg.

 

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer