Informatiepunt

De gemeente Apeldoorn heeft de stad verdeeld in verschillende woonservicegebieden. Een woonservicegebied is een gewone wijk met een of meer wijksteunpunten, waar de voorzieningen en diensten toegankelijk zijn voor buurtbewoners en diegenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. U kunt denken aan sociaal culturele activiteiten, informatie en advies, zorgdiensten en maaltijden. Talma Borgh geeft in samenwerking met Wisselwerk actief vorm en inhoud aan dit woonservicegebied.

Waarvoor kunt u terecht bij het informatiepunt?

Het kan zijn dat u vragen heeft over uiteenlopende onderwerpen zoals:

  • Welke activiteiten zijn er voor mij in de wijk?
  • Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot een warme maaltijd?
  • Hoe kan ik mij aansluiten bij een wijkbuffet?
  • Hoe kom ik aan een OV-chipkaart?
  • Hoe kan ik een regiotaxi pas aanvragen?
  • Is er een prikpoli in mijn buurt?
  • Waar kan ik informatie vinden over vrijwilligerswerk?

 

De informatiepuntvrijwilliger gaat samen met u op zoek om uw vraag te beantwoorden. Indien nodig kan men u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Openingstijden

Het informatiepunt in de hal van Talma Borgh is elke maandag geopend, van 10.00 tot 12.00 uur. Loop gerust eens binnen!

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer