Toegang tot de zorg

De persoonlijke verzorging en verpleging die wij bieden valt onder de Wet Langdurige Zorg - WLZ. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. De indicatie kan worden afgegeven in de vorm van een ZZP (ZorgZwaartePakket) of in losse functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding. Wij leveren ZZP's in de verplegings- en verzorgingssector 4 t/m 6.

Daarnaast hebben wij een GGZ-afdeling, genaamd 'De Zonnehoeve'. Hier kunnen wij de ZorgZwaartePakketten GGZ-C 4 t/m 6 leveren.


De huishoudelijke zorg die wij leveren valt onder de WMO. Sinds het in werking treden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is uw gemeente verantwoordelijk voor voorzieningen op grond van de WMO. Om huishoudelijke zorg te krijgen kunt u een indicatie aanvragen via het WMO-loket.

Voor de zorg die u afneemt betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld door de overheid en geïnd door het CAK.

Particuliere huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging dient u zelf te betalen. U ontvangt hiervoor maandelijks een nota van Talma Borgh.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur mevrouw F. Hulsing. 

fhulsing@talma-borgh

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer