Zorg en welzijn


Maatwerk is het uitgangspunt voor onze zorg en dienstverlening. De dagelijkse verzorging, begeleiding en service wordt geboden vanuit respect voor uw eigen leefwereld. Persoonlijke aandacht is en blijft hierbij erg belangrijk.

Het uitgangspunt van de dagelijkse verzorging en service zijn de dingen die u zelf (nog) kunt. Op basis daarvan bekijken wij samen met u - en indien gewenst met uw familie - hoe wij u kunnen ondersteunen en welke taken moeten worden overgenomen.

Cliƫntenraad

Talma Borgh heeft een cliëntenraad die is samengesteld uit bewoners, en ouderen uit de wijk die zorg bij ons afnemen. Wij vinden het belangrijk om de mening en visie van bewoners, cliënten en hun familie te horen. Daarom zijn wij blij met de cliëntenraad. De raad praat mee over het beleid, de inhoud en de organisatie van de zorg in Talma Borgh.

De cliëntenraad van Talma Borgh is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Deze organisatie behartigt de belangen van de diverse cliëntenraden van woon-zorgcentra’s.

In 2015 is een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen op kiesbeter.

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer