Zorgaanbod

U kunt bij ons terecht voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en lang-en kortdurend verblijf.

Wij bieden zowel intramurale zorg als zorg bij u aan huis onder de naam Talma Thuis.                                                                                                                                                

Dagbesteding

Met ingang van 1 april 2016 bieden wij de mogelijkheid voor DAGBESTEDING.

Dagbesteding is bedoeld voor ouderen die zelfstandig wonen en merken dat hun sociale contacten afnemen door lichamelijke en/ of psychise beperkingen. 

Dagbesteding kan net wat meer structuur en steun bieden aan ouderen zodat zij in de thuissituatie kunnen blijven wonen; maar ook kan Dagbesteding de mantelzorg die door partner of naasten wordt geboden, ondersteunen. 

Dagbesteding bieden wij op 5 dagdelen: op maandagochtend, donderdagochtend en - middag en vrijdagochtend en -middag. Er is gelegenheid om een warme maaltijd te nuttigen, samen met de andere deelnemers aan de dagbesteding.

U betaalt een kleine eigen bijdrage voor deelname.

Het is mogelijk om één tot meerdere dagdelen per week van de dagbesteding gebruik te maken. De dagbesteding wordt begeleid door professionele medewerkers.

Voor informatie of aanmelding kunt u mailen naar onze medewerkers:

dagbesteding@talma-borgh.nl of bellen naar de receptie: 055-3683683.

 

Huishoudelijke verzorging

Met een indicatie vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp. In principe bepaalt de indicatie hoeveel uur per week u huishoudelijke hulp krijgt. 


Wilt u geheel buiten het WMO-traject om huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld omdat u de geïndiceerde uren niet voldoende vindt, dan kunt u particuliere huishoudelijke hulp ontvangen van Talma Borgh.

Persoonlijke verzorging

Met een indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) komt u in aanmerking voor persoonlijke verzorging. De indicatie bepaalt op hoeveel zorg u recht heeft. Onze zorgmedewerkers kunnen indien gewenst 24-uurs zorg leveren (zie ook bij zorgabonnement en alarmering).

Wenst u naast de geïndiceerde zorg extra particuliere verzorging, dan kunt u deze bij ons inkopen.

Verpleging

Ook hiervoor is een indicatie vanuit de WLZ nodig. De hoogte van de indicatie bepaalt het aantal uren waarop u hulp kunt ontvangen. 


Wij hebben een aantal verpleegkundigen in dienst, die overeenkomstig de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) verpleegkundige handelingen kunnen en mogen uitvoeren. Mocht het gaan om zeer specifieke verpleegkundige handelingen die weinig voorkomen, dan kunnen wij ondersteuning van gespecialiseerde verpleegkundigen inroepen. Deze zorg betrekken wij van thuiszorgorganisatie Verian.

Ondersteunende begeleiding

U kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij het verrichten van bepaalde activiteiten. Tevens bieden wij begeleiding in de vorm van groeps- of dagverzorging. Hiervoor moet een indicatie worden aangevraagd.

In bepaalde situaties is het mogelijk om particuliere ondersteunende begeleiding te ontvangen.


Lang- en kortdurend verblijf

Langdurend verblijf betreft wonen met verblijf in het A-deel van Talma Borgh.

Kortdurend verblijf kan van toepassing zijn wanneer het bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname niet verantwoord is, dat u meteen naar huis terug gaat. U kunt dan bij ons terecht voor een korte herstelperiode. Voor kortdurend verblijf is een indicatie vanuit de AWBZ nodig.

Overige zorgondersteuningsmogelijkheden

 • Zorgabonnement
  Het zorgabonnement biedt u de gelegenheid om zolang mogelijk in uw huidige woning te blijven wonen. Bij een calamiteit of ziekte staan wij garant dat er de eerste 24 uur zorg vanuit Talma Borgh wordt verleend. Veelal wordt dit zorgabonnement in combinatie met ons Aztek alarmeringssysteem afgesloten.

 • Alarmeringssysteem
  De mogelijkheid bestaat om u op ons alarmeringssysteem aan te laten sluiten. Dit biedt u een stuk zekerheid/veiligheid en bescherming. Het alarmeringsapparaat  wordt middels uw telefoonlijn aangesloten op de centrale van Talma Borgh. Via dit alarmeringsapparaat bij de telefoon en/of een te dragen hals- of polszender kunt u waar nodig hulp inroepen.

 • Domotica advies
  Domotica biedt technische middelen die toegepast kunnen worden in woningen. Het hiervoor genoemde alarmeringsapparaat is een goed voorbeeld van domotica.

  Maar er zijn vele andere mogelijkheden, waarover wij u van advies kunnen dienen. Denkt u bijvoorbeeld aan gordijnrails die de gordijnen automatisch laten sluiten, lichtsensoren die het binnenlicht automatisch laten aangaan bij bewegingen, enzovoort. Desgewenst brengen wij u graag in contact met de juiste gecertificeerde bedrijven.

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer