Home » Nieuws » Overig » Praat vandaag over morgen

Praat vandaag over morgen

Bankje bij Talma Borgh (zie video)

Iedereen wil op een prettige manier leven, ook oudere mensen. Daarom maken we in Apeldoorn de oude dag bespreekbaar. Dat is nodig want Nederland vergrijst en de zorg verandert. Ga ook het gesprek aan, voor jezelf, je naasten en de samenleving.

Het is hard nodig om te praten over hoe het leven er in de nabije toekomst uitziet. Dat vraagt om aandacht voor de vraag: hoe gaan we als samenleving de zorg voor ouderen organiseren? Daarom stimuleren we inwoners om in gesprek te gaan over de oude dag. Dat doen we vanuit een gemeentelijk netwerk dat bestaat uit gemeente Apeldoorn en verschillende Apeldoornse organisaties met hun eigen expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, ondersteuning, wonen of mantelzorg. 

Voor de campagne zijn praatbankjes en gesprekskaarten gemaakt. De bankjes reizen langs de locaties van de netwerkpartners en blijven daar dan steeds een paar weken staan. De gesprekskaarten helpen bij het voeren van het gesprek. Er staan vragen, dilemma’s en stellingen op om het gesprek op te starten. De gesprekken moeten antwoorden opleveren op vragen als: Hoe wil je zelf oud worden? Wat kun je betekenen voor de ouderen in jouw omgeving? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je nu al regelen voor jezelf? Wat kun je al doen voor je ouders, zodat zij straks op een prettige manier oud kunnen worden?

Waar in Apeldoorn staat een praatbankje?

In 2024 en 2025 is het praatbankje op reis door de gemeente Apeldoorn. De start was op 18 januari 2024 in het stadhuis. De komende tijd staat er een bankje bij de volgende partnerorganisaties:

  • Van 10 april tot 24 april bij Kemi Ra, Jean Monnetpark 19.
  • Van 24 april tot 8 mei 2024 bij Klein Geluk, locatie Avondzon, Eendenweg 50.
  • Van 8 mei tot 29 mei 2024 bij Verian in de Thuyskamer, Waleweingaarde 3a. 
  • Van 29 mei tot 12 juni bij de Kap, Regentesselaan 2b
  • Van 12 juni tot 10 juli bij Samen055
  • Van 10 juli tot 14 augustus gemeente Apeldoorn, Marktplein 1